Belonen van duurzaam boeren


Het belonen van boeren voor de resultaten die zij boeken in verduurzaming van hun bedrijf. En hen zelf op basis van eigen vakmanschap laten bepalen hoe zij deze resultaten bereiken. Dat is in grote lijnen de kern van ‘Belonen voor verduurzaming’. Per behaald verduurzamingsonderdeel kan een boer een beloning ontvangen.

Melkveehouders

De provincie Drenthe werkt samen met natuur- en landbouworganisaties al sinds 2016 met een beloningssysteem voor melkveehouders onder de naam Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Hierbij zijn 230 melkveehouders betrokken: een kwart van de Drentse melkveebedrijven.

Kritische Prestatie Indicatoren

Deze melkveehouders worden afgerekend op vijf Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit zijn meetbare waarden van bijvoorbeeld mineralenoverschot, beweiding of CO2. Per KPI kunnen zij een beloning halen. Via een voucher wordt een deel van de kosten voor scholing en advies vergoed.

Akkerbouw en gemengde bedrijven

Het programma Boer Burger Natuur Drenthe neemt dit systeem over, voegt hier akkerbouw- en gemengde bedrijven aan toe en zet ook in op biodiversiteit en landschapskwaliteit. De opzet van deze uitbreiding is nog in ontwikkeling. De samenwerkingspartners hebben samen een uitgebreide proefset Kritische Prestatie Indicatoren ontwikkeld, die ook toepasbaar zijn bij akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven.

Pilot in 2022

In 2022 start Boer Burger Natuur Drenthe een pilot met een groep akkerbouwers, melkveehouders en gemengde bedrijven. Zij testen de ontwikkelde KPI’s. In 2023 start Boer Burger Natuur Drenthe vervolgens met stapsgewijs uitrollen van de beloningsregeling. De ambitie is om een groep van 250 melkveehouders/gemengde bedrijven en 250 akkerbouwers/gemengde bedrijven deel te laten nemen.