Gebiedsgerichte samenwerking


Boer Burger Natuur Drenthe zet in op een regionale aanpak, zodat we aansluiten op de praktijk. Initiatiefnemers kunnen zelf hun route naar een meer natuurinclusieve landbouw uitwerken.

Met gebiedsplannen gaan boeren, burgers en natuurorganisaties in hun omgeving werken aan doelen en maatregelen die bij ze passen. Er is per gebied immers verschil in bijvoorbeeld het landschap, de bedrijfstypen, aanwezige natuurgebieden of grondsoort.

Roden - Leekstermeer

Meetbare natuurinclusieve stappen in Roden-Leekstermeer

Broekstreek - Oude Diep

Landbouwsectoren bundelen krachten in de Broekstreek-Oude Diep

Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen

Delen, verbinden en doen in Ruinerwold-Koekange en Nijeveen-Kolderveen

Drentsche Aa

Proeftuin NIL - Drentsche Aa

Drie jaar lang actief aan de slag

In zeven Drentse gebieden is de samenwerking gezocht tussen boeren, burgers en natuurorganisaties. Waar zit de energie om samen te werken? Welk onderwerpen zijn belangrijk? Wie doet er mee?

In januari 2022 hebben de meeste gebieden hun uitgewerkte projectvoorstellen af en zijn ze klaar om aan de slag te gaan. De meeste projecten die uitgevoerd worden lopen van 2022 tot en met 2024.

Maatwerk en samenwerken sleutelwoorden

Uit de plannen blijkt dat maatwerk en samenwerken de sleutelwoorden zijn als we succesvol willen worden op de weg naar natuurinclusieve landbouw. Samenwerking tussen boeren onderling, maar ook tussen natuurorganisaties, boeren, burgers en overheden. Het maatwerk zit ‘m in het belang om aan te sluiten op de praktijk van boeren en de kenmerken van een gebied. Dat leidt - en dat is mooi! – tot heel verschillende projecten. Het gaat onder meer over kruidenrijk grasland, experimenten met andere teelten (mengteelten), aanleg van struweel, natuurvriendelijke oevers en poelen.