Proeftuin NIL - Drentsche Aa


In de Proeftuin NIL Drentsche Aa gaan boeren experimenteren met maatregelen die toewerken naar een natuurinclusieve Landbouw (NIL) door deze te testen op hun bedrijf. De Proeftuin NIL geeft inzicht in welke maatregelen realiseerbaar en renderend zijn en in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan het behalen van de doelen uit Boer Burger Natuur Drenthe. Kennisinstellingen en boeren trekken hier samen in op, onder coördinatie van Agrarische Natuur Drenthe en in afstemming met alle gebiedspartners.