Monitoring


Het doel van Boer Burger Natuur Drenthe is de neerwaartse trend van biodiversiteit en landschapskwaliteit om te buigen naar herstel. Om de resultaten te kennen is het belangrijk dat er gemonitord wordt. Daarom is gestart met een nulmeting in de gebieden waar Boer Burger Natuur Drenthe actief is. Na drie jaar gaan we meten of de inspanningen al iets opleveren. Dit wordt gedaan met de inzet van professionals en vrijwilligers in het gebied.

De expertise hiervoor wordt geleverd door Bureau ATKB samen met een werkgroep bestaande uit AND, Landschapsbeheer Drenthe en de Provincie Drenthe. Dit team ontwikkelt een uniforme monitoringsaanpak voor het meten van het effect van Boer Burger Natuur Drenthe voor elk van de zeven gebieden. Met een handboek helpen we de initiatieven in de gebieden zodat de wijze van monitoring gelijk is. Het doel is om na afloop van de projecten de monitoring meerjarig voort te zetten. De verwachting is namelijk dat effecten pas op langere termijn zichtbaar worden. De Initiatieven in de gebieden houden daarnaast van hun eigen projecten bij wat ze gedaan hebben en wat het oplevert.