Samenwerking Boer en Burger


Het programma Boer Burger Natuur Drenthe is gericht op het realiseren van een natuurinclusieve landbouw in Drenthe: meer biodiversiteit en landschapskwaliteit in het agrarische landschap op basis van een duurzaam en rendabele bedrijfsvoering. De betrokkenheid en steun van Drentse inwoners in hun rol als burger en consument is één van de cruciale succesfactoren, daarom gaan we daar aandacht voor hebben met een bijzondere campagne.

In 2022 en 2023 wordt een campagne georganiseerd om bewoners en belangstellenden op een creatieve en actieve manier te betrekken en te enthousiasmeren. Erfsessies, een etalage met succesvolle projecten en initiatieven, een mediacampagne en een event maken deel uit van een werkwijze die tot de verbeelding spreekt en waarmee we een hoog bereik hopen te hebben. Alle projecten die we doen dragen bij aan inhoud voor de campagne, zodat we onze successen met elkaar goed onder de aandacht gaan brengen.

De campagne wordt uitgevoerd door enthousiaste professionals, samen met de partners en organisaties die een rol spelen in de stuurgroep en projecten van BBND. Op dit moment werven we de medewerkers waarmee we in 2022 een goede start willen maken.

De focus ligt op bewustwording/kennisdeling, dialoog/verbinding van boer en burger en het enthousiasmeren en stimuleren van lokale/regionale boer-burgerinitiatieven.