Verdienmodellen


Met heldere verdienmodellen wil Boer Burger Natuur Drenthe boeren voorbeelden aanreiken waarmee ze meer natuurinclusief kunnen boeren. Daarbij is het belangrijk dat de bedrijfsvoering rendabel moet zijn en dat het langjarige zekerheid biedt. De ondernemer krijgt een duidelijk beeld wat de mogelijkheden zijn voor natuurinclusieve landbouw en wat de kosten en baten zijn. Zo kan een ondernemer een wel overwogen keuze maken.

Onderzoek naar verdienmodellen

De werkgroep ‘Verdienmodellen’ werkt hiervoor samen met studenten van hogeschool Van Hall – Larenstein en AOC Terra. Zij zijn begonnen met een inventarisatie van alles wat er nu al aan regelingen bestaat en met het inrichten van een systeem om deze informatie overzichtelijk in te zien. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: kruidenrijkgrasland, stikstofbinding, minder kunstmest en het combineren van verschillende regelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.