Contact


Suggesties voor het programma? Mail ons: post@drenthe.nl.

Voor specifieke vragen, ideeën of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met de projectleiders.

Belonen van duurzaam boeren

Anet Abbing-Zijgers a.abbing-zijgers@drenthe.nl

Gebiedsgerichte samenwerking

Arend Steenberg, asteenbergen@ltonoord.nl

Jan Gorter  j.gorter@natuurmonumenten.nl

Dirk Jan Immenga d.immenga@drenthe.nl

Pacht en grond

Martin Visscher m.visscher@drenthe.nl

Samenwerking Boer en Burger

Judith van den Berg j.vd.berg@nmfdrenthe.nl

Verdienmodellen

Casper Mentink – caspermentink@hotmail.com

Monitoring

Dirk Jan Immenga d.immenga@drenthe.nl