Kruidenrijk grasland-actie krijgt een vervolg in Drenthe


Drenthe en Urgenda slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit

Kruidenrijk grasland is goed voor de bodem, het klimaat en de biodiversiteit: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden en grassen ontstaat er meer bodemleven, en kunnen er meer insecten leven en dat is weer goed voor vogels. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen achterwege worden gelaten. Ook voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond.

Stichting Urgenda ontvangt van provincie Drenthe 15.000 euro subsidie voor de actie 1001 hectare kruidenrijk grasland. Met dit geld krijgen Drentse melkveehouders €150 per hectare korting wanneer zij zaadmengsels voor kruidenrijk grasland inkopen. Drenthe is samen met Zuid Holland de 8e en 9e provincie die meedoen met de campagne, na Brabant, Gelderland, Groningen, Utrecht, Friesland, Noord-Holland en Zeeland.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken.

Meer informatie en bestellen via de website www.1001ha.nl