Het misverstand over klimop


Afgelopen week werd een onderdeel van het project Boer Burger Natuur Drenthe gebied Roden Leekstermeer uitgevoerd. Boeren en vrijwilligers kregen cursus landschapsonderhoud Houtwallen en -singels van Landschapsbeheer Drenthe. Donderdagavond theorie o.a. hoe en wanneer zijn ze ontstaan, wat was hun functie, welke types zijn er, wat is de ecologische betekenis en hoe ziet het perfecte streefbeeld er uit. Zaterdagochtend gingen we op pad om te bekijken in welke staat de houtwallen en -singels er bij stonden en hoe je het beheer aan zou kunnen pakken. Tijdens de cursus kwam een misverstand over klimop aan het licht. Klimop is namelijk ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit, voor heel veel vogels en insecten. Het grote misverstand is dat bomen dood gaan als er klimop in groeit, dit blijkt helemaal niet waar te zijn. Helaas zie je op verschillende plekken dat hele oude klimop die in bomen groeit onderaan is doorgezaagd door dit hardnekkige misverstand.