Start van herintroductie Boekweit in Drenthe


Het project ‘herintroductie van de teelt van boekweit in Drenthe’ gaat van start. Dit project is onderdeel van programma Boer Burger Natuur Drenthe, waarbij landbouw-, natuurpartners en de provincie Drenthe samenwerken aan natuurinclusieve landbouw.

Boekweit was vroeger in Drenthe en een groot deel van met name Oost-Nederland hét basisvoedsel en het was een van de grootste gewassen, met een areaal van 130.000 ha. Dat is verdwenen en boekweit wordt nu voor bijna 100% geïmporteerd uit onder andere China. Bijna, want de teelt is weer in opkomst.

Boekweit is letterlijk en figuurlijk een prachtig gewas voor de Drentse zandgronden. Het geeft een verruiming aan de vruchtwisseling, heeft weinig bemesting nodig en geen (chemische) bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen. Als lang bloeiend gewas is het de bijenplant bij uitstek, waar niet alleen honingbijen, maar ook wilde bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders dankbaar van profiteren. Door die uitbundige en lange bloei is het ook een verrijking van het landschap.

Een aantal jaren geleden is het project begonnen met een eerste testperceel van 1 ha boekweit. Na goede resultaten is de teelt uitgebreid en is er een ander ras toegevoegd: een die nog aantrekkelijker was voor honingbijen en wilde bijen, maar ook een grotere korrel heeft en een betere opbrengst gaf. De provincie Drenthe ziet het perspectief van boekweitteelt voor verruiming van het bouwplan én inpassing in akkerbouw in en rond natuurgebieden.

Waarom boekweit?

Vijftien akkerbouwers in Drenthe telen op zo’n 25 percelen boekweit dit jaar. Voor veel restaurants biedt dit de mogelijkheid om een smakelijke link te leggen tussen het Drentse agrarische landschap en hetgeen binnen of op het terras geserveerd wordt, van pannenkoeken tot bier.

Boekweit bleef altijd een belangrijk bestanddeel om pannenkoeken lekker, romig en luchtig te maken. Maar het wordt ook steeds populairder als lekker, gezond, glutenvrij ingrediënt in bijvoorbeeld crackers, pasta, kasha, maar ook als basis voor een heerlijk licht zomerbiertje (met gemoute boekweit én gagel) of jenever

Landbouwgedeputeerde Henk Jumelet verzorgt donderdag 14 juli de feestelijke aftrap van het 2-jarige project ‘herintroductie van de teelt van boekweit in Drenthe’, onderdeel van Boer Burger Natuur Drenthe.