Veldbezoek uitmijnproject Oostervoortse Diep


Uitmijnen is een geschikte methode om landbouwgrond om te vormen naar soortenrijk grasland. Daarmee is uitmijnen goed voor de natuur, maar kun je er als melkveehouder ook wat mee?

Tijdens het veldbezoek op 1 september vertellen Staatsbosbeheer en melkveehouder Hendrik Smeenge hoe uitmijnen, een vorm van verschralen waarbij versneld fosfaat uit de bodem wordt onttrokken, werkt en wat het voor de natuur en het melkveebedrijf oplevert.

Waar en wanneer

Datum: donderdag 1 september 2022

Locatie: melkveehouderij Hendrik Smeenge (Nijlandseweg 11 Lieveren)

Tijd: 13.30 – 15.00 uur

Opgeven viainfo@nmfdrenthe.nl (tot uiterlijk 30 augustus)

Graag tot ziens op 1 september, 13.30 uur!

Programma:

  • 13.30 uur
    Inloop en ontvangst op het melkveebedrijf
  • 13.45 uur
    Start programma en welkom. Rondje in het veld met toelichting over de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Hendrik Smeenge
  • 15.00 uur
    Afsluiting met een drankje

Dit veldbezoek wordt georganiseerd in het kader van het samenwerkingsprogramma Boer Burger Natuur Drenthe. Binnen dit programma werken Drentse boeren samen met de landbouw- en natuurorganisaties aan het realiseren van natuurinclusieve landbouw in Drenthe.